Ustawienia panelu administracyjnego


Język modułu administracyjnego:



Zainstalowane moduły



Dodatkowe informacje

W zależności od konfiguracji może wykorzystywać następujące biblioteki:


Pliki licencji są dołączone do intuiCMS.